Kiskunhalas Anno
IRODAI_KEP

  Intézményünkről

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetét Kiskunhalas Város Önkormányzata alapította 1979-ben, azzal a céllal, hogy az Önkormányzat hatékony és gazdaságos módon eleget tudjon tenni kötelező alapfeladatai ellátásának. Az intézmény alaptevékenységeinek ellátását a Fenntartó, a kiskunhalasi Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésből biztosítja.


Az intézmény alaptevékenységei az alábbiak:

 1. általános gazdasági, társadalmi, tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken,
 2. óvodai intézményi étkeztetés,
 3. munkahelyi étkeztetés,
 4. éttermi, mozgó vendéglátás,
 5. család- és nővédelmi egészségügyi gondozás,
 6. ifjúság-egészségügyi gondozás,

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet értelmében Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízta a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetét, mint önálló jogi személyt, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a kezelési, fenntartási és üzemeltetési feladatok tárgyát képező szervezeti egységek kezelését, fenntartását ellássa; az orvosi ügyeleti szolgálat pénzügyi, gazdálkodási feladatait intézze; valamint az intézmény ellátási körébe tartozó önállóan működő intézmények pénzügyi, gazdálkodási feladatait elvégezze.

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetéhez az alábbi 6 önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi és gazdasági feladatai tartoznak:

Az önállóan működő költségvetési szerv neve

Címe

Napsugár Óvodák és Bölcsőde

6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.

Bóbita Óvoda és Bölcsőde

6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.

Városi Bölcsőde

6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 2.

Thorma János Múzeum

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.

Martonosi Pál Városi Könyvtár

6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11.

 

Az intézmény feladatainak zavartalan és zökkenőmentes működéséhez az alábbi, belső szervezeti egységek működnek:

 • Gazdasági egység

  Feladatai:

- a költségvetési szerv éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatainak,
- a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak, és
- a költségvetési szervhez rendelt, önállóan működő költségvetési szervek, előző két pont szerinti feladatainak, valamint

 • Mosodai egység

Feladata: az intézmények textíliáinak, ruháinak tisztaságának biztosítása, vasalás

 • Főzőkonyhai egység

Feladata: az ellátottak és alkalmazottak étkeztetése

 • Tálalókonyha

Feladata: az ellátottak és alkalmazottak étkeztetése

 • Védőnői Szolgálati egység

Feladata: területi védőnői feladatok, valamint iskola-egészségügyi feladatok ellátása

 • Hivatali takarítók

Telephelyek

telephely megnevezése  telephely címe
1. KIGSZ Kuruc vitézek téri Főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.;
hrsz: 4730/21
2. KIGSZ Lomb utcai Főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.;
hrsz: 5193
3. KIGSZ védőnői Szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u. 5.;
hrsz: 4837
4. Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1.
hrsz: 4521
5. KIGSZ Bajza utcai Főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Bajza u. l/a;
hrsz: 596
6. KIGSZ Tálalókonyha, Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium  6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 21.;
hrsz: 2604/15
7. KIGSZ Tálalókonyha, Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.;
hrsz: 2884/1
8. KIGSZ Tálalókonyha, Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.;
hrsz: 372